Młody Tancerz Roku

Aleksandra Dziurosz

Iwona Pasińska

Emil Wesołowski

Aleksandra Dziurosz

Iwona Pasińska

Emil Wesołowski