Młody Tancerz Roku

Pierwsze próby

Uczestnicy programu rozpoczęli pierwsze próby.