Młody Tancerz Roku

Marta Wiszczuk − „Ulotność”

Muzyka: Marin Marais / choreografia: Agata Ambrozińska-Rachuta