Młody Tancerz Roku

Julia Ciesielska − „Turning Points”

Muzyka: Ezio Bosso / choreografia: Julia Ciesielska